bibliografia-psychoterapia-gestalt In Blog

Psychoterapia Gestalt w literaturze

Czasami jesteśmy przez Was pytani o literaturę, dotyczącą psychoterapii Gestalt, dlatego stworzyliśmy dla Was listę dostępnych publikacji w języku polskim. Będziemy ją aktualizować, gdy tylko będą pojawiały się nowe pozycje.

Bibliografia

CHU V., Psychoterapia Gestalt. Wykład podstawowy. Kanon, Łódź 1994;
CLARKSON P., MACKEWEN J., Twórcy psychoterapii. Fritz Perls. GWP 2008
ENRIGHT J., Terapia i poradnictwo bez oporów. W: Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. PTHP, Warszawa 1984.
GINGER S., Gestalt – Sztuka kontaktu. Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 2004;
GINGER S., Ku gestaltowskiej superwizji relacji terapeutycznej. Gestalt, 1999 nr 4
HOUSTON G., Gestalt. Terapia krótkoterminowa. GWP, Gdańsk 2006;
KEPNER I.J., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1991;
LEVITSKY A., Zasady i techniki terapii Gestalt, Nowiny psychologiczne, 1983nr 6-7
MARCUS E. H., Terapia Gestalt – przekraczanie granic, Gestalt, 1996 nr1/2
MELLIBRUDA J., Terapia Gestalt w: Materiały do nauczania psychologii, seria IV, t.5, Warszawa 1967, PWN
NARANJO C., Gestalt po Fritzu,  Gestalt, 1996 nr 3/4 (23/24)
PASSONS W. R., Zastosowanie terapii Gestalt w poradnictwie. PTP, Warszawa 1985;
PIERZCHALA J., Nie posiadam własnego fotela” (I) Kontakt. Gestalt, 1997 nr 2,3,4,5,6
ROBINE J. M., Kontakt – doświadczenie elementarne. Gestalt, 1994 nr 14
ROBINE J.-M., Teoria i praktyka grupy. Teoria i praktyka terapii Gestalt, Gestalt, 1999 nr 2
SANTORSKI J., „Jestem także ciałem” rozd. [w:] ABC pomocy psychologicznej
SANTORSKI J., Ciało i charakter. Diagnoza o strategie w psychoterapii
SCHOEN S., JA-TY i przeniesienie, Gestalt, 1994 nr 15
SILLS Ch., FISH S., LAPWORTH P., Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. ITZ, Warszawa 1999.
TANALSKA A., Relacja Ja-Ty w terapii Gestalt, Nowe zjawiska w psychoterapii, J. Santorski & Co., Warszawa 1991
QUATTRINI P., Teorie i filozofie w psychoterapii Gestalt, Gestalt, 1994 nr 16
YALOM, Dar terapii. List do młodego pokolenia
YONTEF G. M., Dialog w terapii Gestalt, Rezonans i dialog nr 1, red. Jacek Santorski, J. Santorski & Co.
ZINKER J., Twórczy proces w terapii Gestalt. Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa 1991.

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>