Oferta

Jak pracujemy

Głównym podejściem terapeutycznym, którego uczyło się każde z nas jest podejście Gestalt, ale pracując z naszymi klientami, staramy się łączyć różne metody tak aby  pomóc naszym klientom w skuteczny sposób.

Oprócz podejścia Gestalt, w swojej pracy korzystamy z takich technik jak EMDR, Mindfulness, Psychoterapia Dialektyczno – Behawioralna (DBT), oraz inne sprawdzone naukowo podejścia psychoterapeutyczne.

W swojej pracy terpeutycznej przestrzegamy zasad  zawartych w kodeksie etycznym PTPG. Superwizujemy swoją pracę oraz staramy się wciąż doskonalić nasze umiejętności.

Psychoterapia Gestalt

Czym jest podejście Gestalt, oraz jak pracujemy.

Kursy Mindfulness (MBSR)

Jeśli szukasz sposobu na zmniejszenie swojego stresu, oraz  osłabienie gonitwy myśli, zapraszamy Cię na kurs redukcji stresu opart na uważności.

Terapia EMDR

Terapia EMDR to bardzo dobrze udokumentowany sposób pracy z traumą oraz szokiem pourazowym.