o psychoterapii egzystencjalnej In Blog

Jak pracujemy? Psychoterapia egzystencjalna.

Głównym nurtem terapeutycznym, w którym pracujemy jest psychoterapia Gestalt, ale bliska jest nam idea integracji różnych podejść. W naszym nowym cyklu ``Jak pracujemy``, będziesz mógł przeczytać więcej o innych, bliskich nam podejściach terapeutycznych.

Czym jest psychoterapia egzystencjalna?

Psychoterapia egzystencjalna jest metodą terapii czerpiącą z wielu źródeł. We wszystkich z nich człowiek traktowany jest, jako jednostka niepowtarzalna. Nikogo takiego jak Ty nie było przed Twoim narodzeniem i tak samo nie będzie, gdy odejdziesz.

Czołowi przedstawiciele terapii egzystencjalnej to między innymi Viktor Frankl, Rollo May, Irvin Yalom. Psychoterapia egzystencjalna zbliżona jest do podejścia humanistycznego, kojarzonego z osobą Carla Rogersa, jednak istnieją między nimi pewne różnice.

Teoria ta zakłada duże znaczenie akceptacji. Rzeczywistość nie zawsze będzie spełniała Twoje oczekiwania. Rzeczy mogą i będą układać się inaczej niż po naszej myśli, dlatego czasem o wiele większe znaczenie ma zrozumienie co się  z nami dzieje gdy nie dostajemy tego co chcemy, dlaczego cierpimy, oraz jak przeżywamy kontakt z druga osobą.

Zrozumienie i poznanie siebie jest ważniejsze niż nauczenie klienta określonych technik czy sposobów radzenia sobie. Psychoterapia egzystencjalna jest z założenia eklektyczna. Terapeuta może korzystać z technik z innych podejść. Diagnoza czy testy nie mają w tym podejściu zbyt dużego zastosowania.

Ten rodzaj terapii nie opiera się wyłącznie na rozmowie o problemach, z jakimi boryka się pacjent. Ważna jest również zmiana punktu widzenia, której celem jest postrzeganie problemów, jako wysiłku, który musi zostać podjęty, aby możliwe było ich rozwiązanie.

Według psychoterapii egzystencjalnej jednostka jest bytem wolnym i ponoszącym całkowitą odpowiedzialność za wszelkie podejmowane przez nią decyzje. Motywacją do działań człowieka jest próba zaspokojenia swoich potrzeb (takich jak np. potrzeba miłości) oraz chęć samorozwoju. Komplikacje zaczynają pojawiać się, gdy nie jest on w stanie ich zaspokoić.

egzystencjonalna psychoterapia

Każdy człowiek jest jednostką niepowtarzalną, dlatego też nadrzędnym celem terapeuty jest próba zrozumienia jego świata, odczuć oraz sposobu postrzegania rzeczywistości. Głównym założeniem terapii jest poprawa relacji z najbliższymi, lepsze zrozumienie siebie oraz poszerzenie własnej świadomości. W tym przypadku psychoterapeuta nie skupia się na przeszłości pacjenta – dawne doświadczenia mogą przybierać jedynie formę drogowskazów pomocnych w pokonywaniu własnych trudności.

Terapia dąży do zwiększenia pewności siebie, które możliwe jest w sytuacji, gdy klient będzie w stanie pozbyć się wewnętrznych barier, ukazując tym samym swoje prawdziwe „ja”. Aby do tego doszło niezbędne jest stworzenie pewnego rodzaju więzi z terapeutą, który musi zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Ten rodzaj sesji opiera się przede wszystkim na empatii oraz całkowitym zrozumieniu osoby potrzebującej pomocy. W tej sytuacji niezwykle istotna jest wrażliwość prowadzącego terapię, ponieważ zrozumienie problemów pacjenta jest kwestią, której on oczekuje, a zarazem się jej obawia.

Psychologia egzystencjalna może być odpowiednia dla osób szukających siebie, zagubionych, lub dotkniętych stratą bliskiej osoby. Dzięki niej istnieje możliwość osiągnięcia samorealizacji oraz odnalezienia własnego miejsca na ziemi. Jest to skuteczna pomoc dla osób, które przez brak poczucia przynależności do jakiejkolwiek grupy, czują się samotne i wyobcowane. Często osoby te uważają swoje istnienie za bezwartościowe, przez co nie są w stanie odczuwać jakiejkolwiek satysfakcji z podejmowanych przez siebie działań.

Psychoterapia egzystencjalna okaże się być pomocna dla osób borykających się poczuciem braku satysfakcji, perfekcjonizmem, płytkimi kontaktami z innymi. Może przynieść pomoc tym, którzy nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, mają trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz mają problemy w sferze zawodowej, czy w życiu osobistym. Ten rodzaj psychoterapii może sprawdzić się również w pracy z nałogami, ponieważ pozwala ona odkryć życiowe możliwości, jakie drzemią w każdym człowieku.

Jeśli jesteś osobą, która chciałaby bardziej poznać siebie, swoje potrzeby, ograniczenia oraz mieć pełniejszy kontakt z innymi, być może psychoterapia egzystencjalna okaże się być tym, czego potrzebujesz. Spotkania trwają 50 minut i najczęściej mają miejsce raz w tygodniu.

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>