200x200 jakub babij

JAKUB BABIJ
Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą, trenerem oraz nauczycielem Mindfulness. Ukończyłem pełne szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Terapii Gestalt (dziś Instytut Gestalt) w Krakowie. Swoją prace poddaję regularnej superwizji. Aktualnie ukończyłem pierwszy poziom szkolenia MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy – Terapia Poznawcza oparta na uważności) w Oxford Mindfulness Centre, będącego cześcią uniwersytetu w Oxfordzie i dalej kontynuuje naukę i praktykę w tym obszarze.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w ramach Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Szpitalu Psychiatrycznego w Złotoryi.

Pracuję w nurcie Gestalt (humanistyczno-egzystencjalny nurt psychoterapii). Posiadam doświadczenie w pracy indywidualnej z klientami doświadczającymi depresji, lęków, zaburzeń psychosomatycznych, traumy, wypalenia zawodowego, niskiego poczucia własnej wartości, samotności, straty, problemów z regulacją emocji, trudności w relacjach, kryzysów i rozstania. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz par.

Zanim powędrowałem do obszaru pomocowego, spędziłem wiele lat na korporacyjnym szlaku. Traktuję to jako zasób, który wielokrotnie pomaga mi lepiej zrozumieć świat moich klientów, oraz tego z czym spotykają się na co dzień.

Gestalt jest moim głównym kierunkiem, w którym pracuję, ale wierzę, że dobra psychoterapia powinna być przede wszystkim skuteczna, dlatego  staram się nie zamykać w obszarze jednego podejścia terapeutycznego. Bliskie jest mi podejście ACT (terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu), oraz DBT (Dialektyczna Terapia Behawioralna). Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji w metodzie TRE (Trauma Release Exercise).

Jestem członkiem:

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt,

Polskiego Towarzystwa Mindfulness,

Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR,

Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej.

Jeśli jesteś zainteresowany swoim rozwojem i borykasz się z różnymi trudnościami, zapraszam Cię na spotkanie.

e-mail: j.babij@gmail.com
tel. 696 666 093
Przyjmuję w Warszawie, ul Elektoralna 13/120, lub przez Skypa.