Psychoterapia Gestalt

psychoterapia-gestalt

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par  Biorąc pod uwagę konkretne problemy, z którymi przychodzi do nas dana osoba, proponujemy odpowiedni rodzaj oraz długość psychoterapii. Wszyscy nasi terapeuci pracują pod ciągłą superwizją. W tym momencie fizycznie przyjmujemy w Warszawie. Pracujemy również za pośrednictwem Skypa.

Warszawa

Długość spotkania: 50 min

Gabinet: ul. Elektoralna 13 lub SKYPE

Psychoterapeuci: Sylwia Plich, Jakub Babij

Psychoterapia Gestalt

W naszej pracy psychoterapeutycznej staramy się używać różnych podejść i technik, tak aby jak najlepiej towarzyszyć naszym klientom w ich zmianach. Głównym nurtem w naszej pracy terapeutycznej jest podejście Gestalt.

 

Czym jest Gestalt?

Gestalt w języku niemieckim znaczy kształt, forma, postać, figura. Dlatego w  psychoterapii Gestalt człowiek postrzegany jest jako suma wielu elementów, obejmująca psychikę, ciało, uczucia, sferę duchową, zachowanie oraz relacje społeczne. Dlatego w naszej pracy koncentrujemy się na wielu obszarach, w których funkcjonuje nasz klient.

Głównymi twórcami psychoterapii Gestalt są Frederick (Fritz) i Laura Perls, Ralph Hefferline oraz Paul Goodman. Psychoterapia Gestalt czerpie swoją podbudowę teoretyczną z psychoanalizy, psychologii postaci, fenomenologii, holizmu, oraz filozofii egzystencjalnej.Psychoterapia Gestalt zaliczana jest do nurtu psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.

 

Cele psychoterapii Gestalt

W psychoterapii Gestalt pracujemy z klientami, nie z “pacjentami”. To mała zmiana na poziomie semantyki, ale duża na poziomie tego jak wygląda nasza praca.

Nie oceniamy naszych klientów i nie staramy się ich naprawiać. Psychoterapia Gestalt nie ma na celu “leczenia” czy eliminacji zaburzeń. W swoim podejściu idzie ona dużo głębiej. Celem terapii w ujęciu Gestalt jest pomoc osobie w osiągnięciu większej niezależności, oraz pokonaniu przeszkód, które nas ograniczają i przeszkadzają w dobrym funkcjonowaniu na wielu poziomach.  Psychoterapeuta Gestalt nie skupia się tylko i wyłącznie na objawach, ale stara się pracować ze swoimi klientami na przyczynach związanych z pojawieniem się danego objawu/ ograniczenia.

Czasem może się nam wydawać, że utkneliśmy w miejscu. Celem psychoterapii Gestalt jest pomoc klientowi w odblokowaniu naturalnych zasobów klienta, oraz pomoc w procesie samoregulacji.

Psychoterapia Gestalt koncentruje się na “Tu iTeraz”. W swojej pracy nie negujemy znaczenia przeszłości, ani wczesnych doświadczeń. Przyglądamy się przeszłości tylko po to aby, aby zobaczyć jak przeszłe doświadczenia wpływają na świat naszych klientów.